top of page

Provozní řád

1) Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do prostoru eventu je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

 

2) Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Návštěvníci sportují na vlastní nebezpečí.

 

3) Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

 

4) Základní lékárnička první pomoci je u vstupu na recepci studia.

 

5) Klienti jsou povinni zodpovědně zacházet s majetkem a pohybovat se s respektem vůči mazlíčkům na lekci, aby nedošlo k jejich ohrožení.

6) Během lekce je zakázáno:

 

- kouřit

 

- požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

7) STORNO PODMÍNKY:

 

Pro garanci vrácení peněz či přesunu vaší vstupenky na jiné datum zrušte prosím svou rezervaci do 48 hodin před konáním lekce. V případě zrušení v pozdějším termínu se může stát, že nestihneme najít náhradníka a vaše vstupenka propadne.

Pro soukromou lekci platí následující storno podmínky:
Při zrušení více než 7 dní před akcí... vracíme 100 % částky
Při zrušení 6 až 4 dny před akcí... vracíme 50 % částky
Při zrušení 3 a méně dnů před akcí... částka je nevratná 

8) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu plemene štěňat na lekci v případě onemocnění majitelů/mazlíčků nebo jiných závažných důvodů.

9) Klient je povinen vstupovat do prostoru ve zdravém stavu (bez jakýchkoliv projevů nemoci) bez kontaktu s infikovanou osobou či zvířetem.

bottom of page