top of page

Zásady používání souborů Cookies

Cookies jsou malé datové soubory v textovém formátu, které se ukládají v prohlížeči zařízení od momentu, kdy návštěvník vstoupí na stránku, a shromažďují o něm informace. Pocházejí od nás. Používáme také soubory Cookies třetích stran, které pocházejí z jiné domény, než je doména stránky, jež jste navštívili, a které používáme za účelem reklamy a propagace. 

Tímto dokumentem, který považujeme za součást Zásad ochrany osobních údajů, bychom vás rádi informovali o tom, co cookies jsou a jaké cookies na našich webových stránkách používáme. Obsahem tohoto dokumentu jsou informace o tom, jak Pets Yoga používá, ukládá a chrání osobní údaje shromážděné na internetu, informace o vašich právech a způsobu jejich uplatnění.

Jelikož je právní úprava problematiky cookies poměrně dynamická, budeme jistě v budoucnu nuceni změnit či upravit naše vnitřní předpisy i samotný způsob jejich používání. Projděte si tedy, prosím, čas od času tento dokument. Jeho znění, které je nepřetržitě dostupné z našich webových stránek, budeme v závislosti na změnách právních předpisů aktualizovat. Jen tak budete při každé návštěvě našich webovek zcela v obraze.

 

§1 Co jsou to cookies

Cookies jsou malé soubory, které při návštěvě naší webové stránky odešleme do prohlížeče vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu, zkrátka do vašeho koncového zařízení, kde se ukládají. Některé funkce našich webových stránek nejsou bez nezbytných cookies podporovány. Oproti tomu jiné druhy cookies souborů nám umožňují provádět různé typy analýz. Dokáží například rozpoznat prohlížeč, který při opakované návštěvě našich webových stránek používáte, a shromažďují z něj různé informace, jež nám následně předají. S pomocí cookies jsme schopni neustále zlepšovat nabízené služby a naše webové stránky uživatelsky zefektivňovat, protože cookies – jednoduše řečeno - pomáhají našim webovým stránkám porozumět, jak je naši klienti používají (např. prostřednictvím preferovaných nastavení a ostatních předvoleb). Pokud se stane, že podobné informace zpracovávají i další společnosti, získávají je přímo prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Ale nebojte, cookies nedokáží spustit žádný program, neobsahují viry a nemohou způsobit ani žádné jiné poškození zařízení, na kterém našimi webovkami brouzdáte.

 

1.     Vlastní cookies

Tak zvané vlastní cookies (neboli cookies první strany/doménové cookies/lokální) jsou ukládány námi na naší doméně. Jsou nezbytné pro některé dílčí funkce webovek a vaši navigaci při jejich prohlížení. Slouží mimo jiné např. k zapamatování si jazykové předvolby nebo přístupu do částí chráněných heslem. Bez těchto cookies se například nepřihlásíte do svého uživatelského účtu.

 

2.    Cookies třetích stran

Cookies třetích stran jsou datové soubory zapsané v textové podobě, které se ukládají v prohlížeči nebo zařízení uživatele při návštěvě webové stránky. Na rozdíl od vlastních cookies jsou tyto údaje přístupné také externímu poskytovateli příslušných cookies, pod jehož doménou jsou uloženy. Díky nim se vám můžeme například připomenout i když surfujete na úplně jiných webovkách nebo identifikovat jednotlivé vámi navštívené weby.

3.    Dočasné cookies

Webovky Pets Yogy používají dočasné cookies. Ty se automaticky vymažou v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete. Dočasné cookies nám umožňují identifikovat relace našich klientů a přiřadit k nim různé požadavky vašeho prohlížeče. Tyto údaje používáme například pro rychlejší načítání webové stránky anebo k ukládání dočasných údajů, které se mohou po uzavření smazat.

 

4.    Trvalé Cookies

Na webu Pets Yogy používáme samozřejmě i trvalé cookies. Ty se ukládají po delší dobu, která se liší podle jejich druhu a účelu použití. Lze je vymazat manuálně v nastavení vašeho webového prohlížeče.

 

§ 2 Kategorie souborů cookies

1.    Nezbytně nutné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné z technických důvodů a jsou pro používání našich webovek a jejich funkce klíčové. Proto jsou také vždy aktivní. Umožňují vám i nám bezpečné a správné používání našich webovek. 

 

2.    Statistické (související s výkonem webových stránek)

Tyto cookies umožňují analyzovat způsob používání našich webových stránek, a tím zlepšovat jejich výkon a funkčnost. Díky shromážděným informacím máme přehled o tom, které stránky jsou nejčastěji navštěvovány a zda se na nich nevyskytují chybové zprávy. Umožňují zapamatovat si vámi zvolené preference, což v některých případech zvýší rychlost našeho webu a tedy i naši schopnost vyhovět vašim požadavkům.

Marketingové soubory cookies

Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat různé druhy nabídek na našich a i na jiných vámi navštěvovaných webových stránkách ve vašich zařízeních, a to v závislosti na profilu vašich zájmů a na tom, kde a jak internetem surfujete. Marketingové cookies používáme například pro propojení vašich údajů se sociálními sítěmi, na kterých spolu často komunikujeme. Ty je následně využívají k personalizaci vám zobrazované reklamy. Slouží i k vyhodnocení toho, jak často naše webovky navštěvujete. V některých případech mohou tyto cookies obsahovat vaše osobní údaje (např. IP adresu, či poznatky o tom, co vás na internetu nejvíce zajímá). Marketingové cookies slouží pro sběr neanonymních dat a zahrnují měření shora uvedených ukazatelů. I když obvykle data pro účely analýz agregujeme, v určitých případech můžeme sbírat konkrétní informace o vám zobrazeném obsahu nebo vašich činnostech. Díky tomu máme úplný obraz o aktivitách na našich webových stránkách. V případě, že povolíte užívání cookies tohoto druhu, mohou být shromážděné informace přeneseny mimo Evropský hospodářský prostor (viz. Zásady ochrany osobních údajů), a to zejména do USA. Je možné, že další zpracování přenášených dat (např. analýza jejich využití) je prováděno výhradně pro potřeby třetí strany, tedy dalších společností a jiných subjektů. Jakémukoli neoprávněnému zpracování či přenosu vašich dat ze strany externího poskytovatele tak nemůžeme zabránit.

Konkrétní použité soubory cookies naleznete v seznamu na konci této stránky.

§ 3 Právní základ užívání cookies

Právním základem pro používání nezbytných cookies je náš oprávněný zájem ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. 1 věty první písm. f) GDPR a ke smazání veškerých osobní údajů dojde neprodleně poté, co přestanou sloužit svému účelu nebo skončí jejich platnost. S používáním statistických nebo marketingových cookies, tedy těch, které nejsou pro správný a bezproblémový provoz našich webových stránek nezbytně nutné, když surfujete internetem, potřebujeme váš souhlas. Odsouhlasíte-li použití těchto cookies kliknutím na oznámení zobrazené na tzv. „Cookie Liště“, vztahuje se na zpracování vašich údajů článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V okamžiku, kdy takto shromážděná data nebudou k plnění výše uvedeného účelu nezbytná, přestanou se používat. Doba uložení přenesených dat může být prodloužena jen v případě, že to vyžaduje či umožňuje příslušný právní předpis. Délku trvání platnosti jednotlivých cookies naleznete ve svém prohlížeči.

 

§ 4 Nastavení vašeho prohlížeče

Používání cookies můžete spravovat různými způsoby, např. prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče.

Většina prohlížečů ve svém výchozím nastavení užívání souborů cookies automaticky povoluje. Můžete jej ale nastavit tak, aby přijímal pouze cookies, s jejichž použitím souhlasíte, aby vás před jejich uložením na tuto akci upozornil nebo aby je nepřijímal vůbec. Prostřednictvím nastavení prohlížeče lze vyhledat dobu jejich platnosti a případně již dříve uložené cookies smazat. Pokud si s takovým nastavením svého prohlížeče nebudete vědět rady, najdete podrobný postup v sekci Nápovědy.

Chcete-li mít o všech přístupech Třetích stran (externích poskytovatelů) ve vašem internetovém prohlížeči podrobný přehled, doporučujeme vám nainstalovat si k tomu určené rozšíření.

 

§ 5 Odmítnutí Cookies

Odmítnutí používání statistických a marketingových cookies (zkrátka těch, k jejichž použití potřebujeme váš souhlas) se uloží pro všechny budoucí relace. Má to však i své stinné stránky. Deaktivace ukládání cookies prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče může vést k omezené funkčnosti našich webovek. 

 

§ 6 Správa nastavení Cookies

Odvolat svůj souhlas s používáním cookies při prohlížení našich webových stránek můžete samozřejmě kdykoliv, a to kliknutím na odkaz „Správa nastavení souborů cookies“ v patičce webovek nebo na odkazu níže.

 

Seznam souborů Cookies

Nezbytně nutné

Základní cookies užíváme k identifikaci registrovaných uživatelů za účelem jejich rozpoznání během návštěvy webové stránky a při jejich návratu.

CZ verze:

Snímek obrazovky 2024-02-15 v 11.27.27.png

English version:

Snímek obrazovky 2024-02-15 v 11.52.23.png

Statistika

Tento druh cookies slouží k anonymnímu získání dat o tom, jak návštěvníci užívají webovou stránku, avšak takovým způsobem, a by návštěvníci nemohli být identifikováni. Užívají se pouze ke zlepšení funkčnosti samotné webové stránky. 

CZ verze:

Snímek obrazovky 2024-02-15 v 11.34.59.png

English version:

Snímek obrazovky 2024-02-15 v 12.03.55.png

Marketing

Tyto cookies jsou užívány ke konkrétnějšímu cílení reklamy dle vašich zájmů a k měření efektivity reklamní kampaně. 

CZ verze:

Snímek obrazovky 2024-02-15 v 11.40.47.png

ENG version:

Snímek obrazovky 2024-02-15 v 12.08.43.png
bottom of page